BA BƯỚC KẾT NỐI

Thứ bảy - 16/01/2021 08:54
BA BƯỚC KẾT NỐI
Suy niệm Chúa Nhật 2 Thường Niên, B
1Sm 3,3b-10.19; 1Cr 6.13-15a.17.20
 Ga 1,35-42
Hôm sau, ông Gio-an lại đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông. Thấy Đức Giê-su đi ngang qua, ông lên tiếng nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa.” Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Đức Giê-su. Đức Giê-su quay lại, thấy các ông đi theo mình, thì hỏi: “Các anh tìm gì thế?” Họ đáp: “Thưa Ráp-bi (nghĩa là thưa Thầy), Thầy ở đâu?” Người bảo họ: “Đến mà xem.” Họ đã đến xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy. Lúc đó vào khoảng giờ thứ mười.
Ông An-rê, anh ông Si-môn Phê-rô, là một trong hai người đã nghe ông Gio-an nói và đi theo Đức Giê-su. Trước hết, ông gặp em mình là ông Si-môn và nói: “Chúng tôi đã gặp Đấng Mê-si-a” (nghĩa là Đấng Ki-tô). Rồi ông dẫn em mình đến gặp Đức Giê-su. Đức Giê-su nhìn ông Si-môn và nói: “Anh là Si-môn, con ông Gio-an, anh sẽ được gọi là Kê-pha” (tức là Phê-rô).
 

Nhiều người thiện chí đã đƣợc trở thành môn đệ Chúa Giêsu, nhờ trải qua ba bƣớc kết nối. Đó là: Gặp gỡ Chúa Giêsu,chiêm ngắm Chúa Giêsu, và ở lại với Chúa Giêsu.
Bước thứ nhất: Gặp gỡ Chúa Giêsu. Kinh Thánh kể: Khi “Ông Gioan đang đứng với hai ngƣời trong nhóm môn đệ của ông, thấy Chúa Giêsu đi ngang qua, ông lên tiếng nói: "Đây là Chiên Thiên Chúa". Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo để gặp gỡ Chúa Giêsu (Ga 1, 37). Như thế, gặp gỡ Chúa Giêsu, là bước đầu cần thiết, để trở thành môn đệ Chúa.
Bước thứ hai: Chiêm ngắm Chúa Giêsu. Kinh Thánh kể: Bấy giờ Chúa Giêsu quay lại, thấy các ông đi theo mình, thì hỏi: "Các anh tìm gì thế?" Họ đáp: "Thưa Thầy, Thầy ở đâu?" Ngài bảo họ: "Đến mà xem” (Ga 1, 39). Cha ông ta nói: “Trăm nghe không bằng một thấy”. Ở đây, các môn đệ đã nhìn, đã chiêm ngắm Chúa Giêsu, và họ đã hiểu biết Chúa sâu xa hơn.
Bước thứ ba: Ở lại với Chúa Giêsu. Thánh sử Gioan thuật tiếp: “Họ đã đến xem chỗ Ngài ở, và ở lại với Ngài ngày hôm ấy. Lúc đó vào khoảng giờ thứ mười” (Ga 1, 39). Ở lại với Chúa Giêsu là điều kiện thiết yếu, để hiểu biết, yêu mến và trở nên môn đệ của Chúa.
Thế nên, theo Đạo Công giáo, không phải là đi theo một tổ chức, không phải là gia nhập một hiệp hội, một đảng phái; cũng không phải là theo một chủ nghĩa, hay một học thuyết. Nhƣng là đi theo Chúa Giêsu. Và qua Chúa Giêsu, đến với Thiên Chúa Cha.
Vậy thì điều quan trọng hàng đầu, để trở thành môn đệ Chúa, là phải thực hiện ba bước kết nối với Chúa Giêsu. Đó là gặp gỡ Chúa Giêsu, chiêm ngắm Chúa Giêsu và ở lại với Chúa Giêsu. Tất cả các môn đệ của Chúa Giêsu ngày xưa, đều đã trải qua ba bước kết nối này, nên các Ngài đã trở thành những môn đệ thực thụ, những Tông đồ nhiệt huyết của Chúa Giêsu.
Và ba bước kết nối “gặp gỡ - chiêm ngắm - ở lại”, cũng là đường lối Chúa Giêsu vẫn sử dụng, để đào tạo bao người trở thành những môn đệ thân tín, những tông đồ nhiệt huyết của Chúa. Vậy thì hôm nay, nếu ta muốn thực sự trở nên môn đệ của Chúa, thì không còn chọn lựa nào khác, ngoài ba bước kết nối nói trên.
Nói cách cụ thể:
•             “Gặp gỡ – chiêm ngắm - ở lại” với Chúa Giêsu, là đến gặp Chúa trong Kinh Thánh, đặc biệt là Tân Ước; là chuyên chăm học hỏi Kinh Thánh, vì như thánh Giêrônimô dạy: “Không biết Kinh thánh, là không biết Chúa Giêsu”.
•             “Gặp gỡ – chiêm ngắm - ở lại” với Chúa Giêsu, là đến gặp Chúa trong các cử hành Phụng vụ, vì như lời Hội Thánh dạy: “Chính Chúa Giêsu hiện diện trong Lời của Ngài, vì chính Chúa nói, khi ta đọc Kinh Thánh trong Hội Thánh” (Tông huấn Lời Chúa, số 52).
•             “Gặp gỡ – chiêm ngắm - ở lại” với Chúa Giêsu, là siêng năng tham dự Thánh Lễ và đón rƣớc Mình Máu Thánh Chúa, để ta đƣợc trở nên đồng huyết nhục với Chúa Giêsu, và được thông phần vào sự sống của chính Chúa.
Ngoài ra, ta cũng cần phải thường xuyên “gặp gỡ – chiêm ngắm - ở lại” với Chúa Giêsu ngay trong tâm hồn mình, bằng cách tạo ra những khoảnh khắc vắng lặng nội tâm, để ta gặp Chúa và kết hợp với Chúa ngay trong cuộc sống hằng ngày của mình.
Lạy Chúa Giêsu! Xin cho con hiểu rằng: dành thời giờ để gặp gỡ, chiêm ngắm và ở lại với Chúa mỗi ngày, là phương thế tốt nhất, mang lại cho con hạnh phúcđời này và sự sống vĩnh cửu mai sau. 

Tổng số điểm của bài viết là: 9 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 4.5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
LIÊN KẾT WEB SITE

Các Giáo Phận

Giáo phận Bà Rịa
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Bắc Ninh
Giáo phận Bùi Chu
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Hải Phòng
Tổng Giáo phận Huế
Giáo phận Hưng Hóa
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Mỹ Tho
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Phan Thiết
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Phú Cường
Giáo phận Qui Nhơn
Giáo phận Thái Bình
Giáo phận Thanh Hóa
Tổng Giáo phận TP HCM
Giáo phận Vinh
Giáo phận Vĩnh Long
Giáo phận Xuân Lộc

Các Giáo Phận

Giáo phận Bà Rịa
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Bắc Ninh
Giáo phận Bùi Chu
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Hải Phòng
Tổng Giáo phận Huế
Giáo phận Hưng Hóa
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Mỹ Tho
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Phan Thiết
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Phú Cường
Giáo phận Qui Nhơn
Giáo phận Thái Bình
Giáo phận Thanh Hóa
Tổng Giáo phận TP HCM
Giáo phận Vinh
Giáo phận Vĩnh Long
Giáo phận Xuân Lộc
CÁC DÒNG TU 
Dòng Chúa Cứu Thế VN 
Dòng Đồng Công (Hoa Kỳ) 
Dòng Ngôi Lời 
Dòng Chúa Cứu Thế (Hoa Kỳ) 
Dòng Thánh Tâm Huế 
Dòng Lasan 
Tỉnh Dòng Đa Minh VN 
Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ 
Dòng Tên Việt Nam 
Dòng Phanxicô VN 
Giáo Hoàng Học Viện Piô X ( Đà Lạt ) 
Đại Chủng Viện Huế 
Đại Chủng Viện Vinh Thanh - GP Vinh 
Đại Chủng Viện Xuân Lộc 
Dòng Thánh Thể 
Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ 
Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm (Hoa Kỳ)
Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế 
Dòng Mến Thánh Giá LA (gốc Phát Diệm) 
Dòng Đức Mẹ Trinh Vương 
Dòng Anh Em Đức Mẹ Lên Trời 
Dòng Đaminh Tam Hiệp 
Dòng Don Bosco 
Tu đoàn Tông Đồ Giáo Sĩ Nhà Chúa 
Dòng Thừa Sai Đức Tin VN 
Liên hiệp bề trên thượng cấp VN 
Dòng Nữ Tử Thánh Phaolô 
Dòng Đồng Công (Việt Nam) 
Dòng Chúa Thánh Thần 
Dòng Thừa Sai Bác Ái Chúa Kitô 
Dòng Truyền Giáo Thánh Carôlô - Scalabrini 
Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế
Lời Chúa Hằng Ngày
Thánh lễ Trực Tuyến hằng ngày
      
 
Radio Công Giáo

 
Hằng Ngày

 


 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây