NGÀY THÁNH MẪU 2017

Thứ bảy - 05/08/2017 02:41
NGÀY THÁNH MẪU 2017

NGÀY THÁNH MẪU 2017

CHỦ ĐỀ :

"LÀM BẤT CỨ ĐIỀU GÌ NGÀI BẢO" Ga 2,5

hình ảnh lễ đài chính

lễ đài chính ngày 27 tháng 7

đêm qua mưa được chút nên các lều đã được ..

hệ thống nước tạm thời cho ntm

ban nước thiệt vất vả đáp ứng nhu cầu của khác hành hương

lều nhiều tầng

máy phát điện... xài máy lạnh cho lều..

còn một tuần nữa mới khai mạc mà...

những chiếc avi...

lều cho quán ăn..

lều cho các cộng đoàn

Mẹ tị nạn đang chờ con cái mẹ ... khắp bốn phương..

ngày thánh mẫu kỷ niệm 100 năm

Đức Mẹ Fatima... hiện ra với 3 em nhỏ.

1917-2017

 

 

ĐỊA ĐIỂM NGÀY THÁNH MẪU

1900 Grand Avenue

Carthage, MO 64836

 

MỌI LIÊN LẠC VỚI BAN TỔ CHỨC

Đt. 417-358-7787

website: dongcong.us

hoặc dongcong.net

điện thư [email protected]

hoặc

[email protected]

*các mẫu đơn hãy vào dongcong.us để load xuống

*các sinh hoạt của ngày thánh mẫu, chương trình

*mời vào trang nhà dongcong.us.

 

CHƯƠNG TRÌNH
NGÀY THÁNH MẪU LẦN THỨ 40

 

THỨ TƯ:  02-08-2017 - ÁP NGÀY THÁNH MẪU 

SÁNG

10:00       Thánh Lễ cho quí khách hành hương tại Đền Thánh.

11:00       Bí Tích Hòa Giải tại hầm Đền Thánh (11:00AM-5:30PM).

11:00       Chiếu phim ĐỨC MẸ HIỆN RA TẠI FATIMA tại Hội Trường CTTĐVN.
     

CHIỀU

02:00        Chiếu phim ĐỨC MẸ HIỆN RA TẠI FATIMA tại Hội Trường CTTĐVN.

08:30        Kiệu & Thánh Lễ Biệt Kính Thánh Cả Giuse tại Công Trường Nữ Vương Hòa Bình.  

 

THỨ NĂM:  03-08-2017 - KHAI MẠC NGÀY THÁNH MẪU 
       

SÁNG
            

09:30        Bí Tích Hòa Giải tại hầm Đền Thánh (09:30AM-6:30PM).
            

11:00        Chiếu phim ĐỨC MẸ HIỆN RA TẠI FATIMA tại Hội Trường CTTĐVN.
      

  CHIỀU
            

02:00       Chiếu phim ĐỨC MẸ HIỆN RA TẠI FATIMA tại Hội Trường CTTĐVN.
           

03:00       Giờ Kính Lòng Thương Xót Chúa tại Lễ Đài.
            

07:00       Nghi thức khai mạc Ngày Thánh Mẫu 2017.
               Thánh Lễ Đại Trào Biệt Kính Mình Máu Thánh Chúa tại Lễ Đài - ĐC. Edward M. Rice Chủ tế. 
    

Sau Thánh Lễ, kiệu Thánh Thể từ Lễ Đài đến Công Trường Nữ Vương Hòa Bình - Phép Lành Thánh Thể tại Công Trường - Kiệu Thánh Thể về Đền Thánh - Bắt đầu các Giờ Canh Thức Đền Tạ cho tới 6 giờ sáng ngày hôm sau. 

10:00       Chầu Đền Tạ Thánh Thể (cho tới 6 giờ sáng Thứ Sáu) tại Đền Thánh.    

10:30        Thánh Lễ Cầu Hồn - Cầu cho những người có tên khắc trong Vườn Cầu Nguyện - tại Công Trường Nữ Vương Hòa Bình.   

12:00       Ngưng mọi sinh hoạt ồn ào.                                  

 

THỨ SÁU: 

04-08-2017 - NGÀY TÔN VINH THÁNH THỂ CHÚA

 

SÁNG

07:30       Thánh Lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa cầu cho Các Bệnh Nhân tại Lễ Đài.

08:00       Phong Trào Cursillo họp tại Hội Trường Nhà Dòng.

09:30       Bí Tích Hòa Giải tại Lễ Đài. (09:30AM-6:30PM).

10:00       Hội Thảo Thăng Tiến Gia Đình #1 tại Hội Trường CTTĐVN (Lm. Vũ Thế Toàn, SJ).

10:00       Hội Thảo Cho Các Gia Đình Trẻ #1 tại Hội Trường Nhà Dòng (Lm. Phạm Tĩnh, SDD).

10:00       Chương Trình Cho Giới Trẻ (Trung Học và Đại Học) tại Đồi Canvê  tới 3:00p.m. (Nhóm Christ's Vieteen). 

10:00       Chương Trình Cho Trẻ Em (5-12 tuổi) tại Đồi Canvê  tới 3:00p.m. (Nhóm Christ's Vieteen). 

10:30       Giờ Chầu Thánh Thể 1 tại Đền Thánh: Cầu cho Quí Khách Hành Hương.

12:00       Giờ Chầu Thánh Thể 2 tại Đền Thánh: Cầu cho Quí Khách Hành Hương.

12:00       Hội Thảo Thăng Tiến Cuộc Sống & Niềm Tin #1 tại Hội Trường CTTĐVN (Lm. Nguyễn Khắc Hy, PSS).

12:00       Hội Thảo về Đức Mẹ tại Hội Trường Nhà Dòng (Lm. Trương Thịnh Đạt, CRM).

 

        CHIỀU     

01:30       Thánh Lễ Hội Các Bà Mẹ Công Giáo tại Đền Thánh.

02:00       Hội Thảo Thăng Tiến Gia Đình #2 tại Hội Trường CTTĐVN (Lm. Vũ Thế Toàn, SJ).

02:00       Hội Thảo Linh Mục và Tu Sĩ tại Hội Trường Nhà Dòng (Lm. Nguyễn Khắc Hy, PSS, Sơ Việt Châu, OP).
         

03:00       Giờ Chầu Thánh Thể 3 tại Đền Thánh: Cầu cho Quí Khách Hành Hương.
            

03:00       Giờ Kính Lòng Thương Xót Chúa tại Lễ Đài.
            

04:30       Tổng Dượt Văn Nghệ tại Hội Trường Nhà Dòng.

07:00       Thánh Lễ Đại Trào Tôn Kính CTTĐ VN tại Lễ Đài. - Đức TGM George Lucas Chủ tế & Giảng thuyết 
         

09:00       Văn Nghệ Mừng Ngày Thánh Mẫu Lần Thứ 40 tại Lễ Đài.
10:00       Chầu Đền Tạ Thánh Thể (cho tới 6 giờ sáng Thứ Bảy) tại Đền Thánh.    
         

10:00       Phút Tâm Giao "Soul2Soul" tại Hội Trường CTTĐVN (Christ's Vieteen). 
         

12:00       Ngưng mọi sinh hoạt ồn ào.

 

THỨ BẢY:  05-08-2017 - NGÀY ĐỀN TẠ KHIẾT TÂM MẸ 
       

SÁNG
            

07:30       Thánh Lễ Kính Đức Mẹ La Vang - Cầu cho Linh Mục, Tu Sĩ & Ơn Gọi Tu Trì tại Lễ Đài. ĐC Kevin W. Vann Chủ tế

07:30        Thánh Lễ và Họp Gia Đình Tận Hiến Đồng Công tại Hội Trường Nhà Dòng.
         

09:00       Thánh Lễ của Đạo Binh Đức Mẹ tại Đền Thánh. 

09:30        Bí Tích Hòa Giải tại Lễ Đài. (09:30AM-4:30PM).
         

10:00        Hội Thảo Thăng Tiến Cuộc Sống & Niềm Tin #2 tại Hội Trường CTTĐVN (Lm. Nguyễn Khắc Hy, PSS).
         

10:00        Hội Thảo Cho Các Gia Đình Trẻ #2 tại Hội Trường Nhà Dòng (Lm. Phạm Tĩnh, SDD).
         

10:00       Chương Trình Cho Giới Trẻ (Thiếu Nhi Thánh Thể) tại Đồi Canvê  tới 3:00p.m. (Nhóm Christ's Vieteen). 
         

10:00       Chương Trình Cho Trẻ Em (5-12 tuổi) tại Đồi Canvê  tới 3:00p.m. (Nhóm Christ's Vieteen). 
         

10:30        Thánh Lễ - Thân Hữu Đồng Công tại Nhà Nguyện Tập Viện.
         

10:30        Thánh Lễ - Phong Trào Đền Tạ Trái Tim Đức Mẹ tại Đền Thánh.
         

12:00        Thánh Lễ - Thiếu Nhi Thánh Thể tại Đền Thánh. 
         

12:00        Hội Thảo Thăng Tiến Gia Đình #3 tại Hội Trường CTTĐVN (Lm. Vũ Thế Toàn, SJ).
         

12:00        ƠN GỌI 007 (cho sinh viên Trung Học và Đại Học) tại Hội Trường Nhà Dòng (do Các Linh Mục & Tu Sĩ). 
    

CHIỀU
         

01:30        Thánh Lễ  & Họp - Phong Trào Tông Đồ Fatima tại Đền Thánh. 
         

02:00        Hội Thảo Thăng Tiến Cuộc Sống & Niềm Tin #3 tại Hội Trường CTTĐVN (Lm. Nguyễn Khắc Hy, PSS).
         

02:00        Hội Thảo Cho Các Gia Đình Trẻ #3 tại Hội Trường Nhà Dòng (Lm. Phạm Tĩnh, SDD).
         

04:30        Cung Nghinh Thánh Tượng Mẹ Fatima - ĐC. Edward M. Rice Chủ sự 
         

06:00        Tổng Dợt Văn Nghệ tại Hội Trường Nhà Dòng.
         

08:00        Thánh Lễ Đại Trào Biệt Kính Khiết Tâm Mẹ Maria tại Lễ Đài. ĐC. John J. Leibrecht Chủ tế 

10:00        Văn Nghệ và Xổ Số NTM 2017 tại Lễ Đài.
         

10:00        Phút Tâm Giao "Soul2Soul" - tại Hội Trường CTTĐVN (Christ's Vieteen).
         

12:00        Ngưng mọi sinh hoạt ồn ào.

 

CHÚA NHẬT: 

06-08-2017 - BẾ MẠC NGÀY THÁNH MẪU LẦN THỨ 40

SÁNG

06:00       Hiệu báo thức.

07:00       Thánh Lễ  Đại Trào Bế Mạc NTM 2017 tại Lễ Đài. - ĐC Joseph R. Binzer Chủ tế & Giảng thuyết. 

***Loan báo Ngày Thánh Mẫu 2018.

    

Lưu ý những chữ viết tắt: 

NTM: Ngày Thánh Mẫu;  

HTCTTĐVN: Hội Trường Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.

 

  July 27, 2017

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
RADIO CÔNG GIÁO
LỜI HẰNG SỐNG
Bài đọc hằng ngày

Suy Niệm Hằng Ngày


Phút cầu nguyện mỗi ngày

Bài Giảng Hằng Ngày

Bài Giảng Thánh lễ Chúa Nhật

HHTM TGP Sàigòn Tổ chức Hội Thi Thánh Ca Chủ đề “ĐẾN VỚI CHÚA GIÊSU NHỜ MẸ MARIA” tại thánh đường GX Sao Mai Hạt Chí Hòa Lúc 19g00 Ngày 28-05-2017. Mừng Kính 100 năm Đức Mẹ Hiện ra tại FATIMA.


Lễ Truyền Dầu Đức Thánh Cha cử hành tại Vatican 2017

Nhạc Thánh Ca

Đi Đàng Thánh Giá trọng thể cùng Đức Thánh Cha tại Hý trường Colosseo ở Roma
 

  BÀI GIẢNG LÒNG THƯƠNG XÓT

RADIO TỔNG HỢP

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây