NGÀY THÁNH MẪU 2017

Thứ bảy - 05/08/2017 02:41
NGÀY THÁNH MẪU 2017

NGÀY THÁNH MẪU 2017

CHỦ ĐỀ :

"LÀM BẤT CỨ ĐIỀU GÌ NGÀI BẢO" Ga 2,5

hình ảnh lễ đài chính

lễ đài chính ngày 27 tháng 7

đêm qua mưa được chút nên các lều đã được ..

hệ thống nước tạm thời cho ntm

ban nước thiệt vất vả đáp ứng nhu cầu của khác hành hương

lều nhiều tầng

máy phát điện... xài máy lạnh cho lều..

còn một tuần nữa mới khai mạc mà...

những chiếc avi...

lều cho quán ăn..

lều cho các cộng đoàn

Mẹ tị nạn đang chờ con cái mẹ ... khắp bốn phương..

ngày thánh mẫu kỷ niệm 100 năm

Đức Mẹ Fatima... hiện ra với 3 em nhỏ.

1917-2017

 

 

ĐỊA ĐIỂM NGÀY THÁNH MẪU

1900 Grand Avenue

Carthage, MO 64836

 

MỌI LIÊN LẠC VỚI BAN TỔ CHỨC

Đt. 417-358-7787

website: dongcong.us

hoặc dongcong.net

điện thư ngaythanhmau@gmail.com

hoặc

vanphong@yahoo.com

*các mẫu đơn hãy vào dongcong.us để load xuống

*các sinh hoạt của ngày thánh mẫu, chương trình

*mời vào trang nhà dongcong.us.

 

CHƯƠNG TRÌNH
NGÀY THÁNH MẪU LẦN THỨ 40

 

THỨ TƯ:  02-08-2017 - ÁP NGÀY THÁNH MẪU 

SÁNG

10:00       Thánh Lễ cho quí khách hành hương tại Đền Thánh.

11:00       Bí Tích Hòa Giải tại hầm Đền Thánh (11:00AM-5:30PM).

11:00       Chiếu phim ĐỨC MẸ HIỆN RA TẠI FATIMA tại Hội Trường CTTĐVN.
     

CHIỀU

02:00        Chiếu phim ĐỨC MẸ HIỆN RA TẠI FATIMA tại Hội Trường CTTĐVN.

08:30        Kiệu & Thánh Lễ Biệt Kính Thánh Cả Giuse tại Công Trường Nữ Vương Hòa Bình.  

 

THỨ NĂM:  03-08-2017 - KHAI MẠC NGÀY THÁNH MẪU 
       

SÁNG
            

09:30        Bí Tích Hòa Giải tại hầm Đền Thánh (09:30AM-6:30PM).
            

11:00        Chiếu phim ĐỨC MẸ HIỆN RA TẠI FATIMA tại Hội Trường CTTĐVN.
      

  CHIỀU
            

02:00       Chiếu phim ĐỨC MẸ HIỆN RA TẠI FATIMA tại Hội Trường CTTĐVN.
           

03:00       Giờ Kính Lòng Thương Xót Chúa tại Lễ Đài.
            

07:00       Nghi thức khai mạc Ngày Thánh Mẫu 2017.
               Thánh Lễ Đại Trào Biệt Kính Mình Máu Thánh Chúa tại Lễ Đài - ĐC. Edward M. Rice Chủ tế. 
    

Sau Thánh Lễ, kiệu Thánh Thể từ Lễ Đài đến Công Trường Nữ Vương Hòa Bình - Phép Lành Thánh Thể tại Công Trường - Kiệu Thánh Thể về Đền Thánh - Bắt đầu các Giờ Canh Thức Đền Tạ cho tới 6 giờ sáng ngày hôm sau. 

10:00       Chầu Đền Tạ Thánh Thể (cho tới 6 giờ sáng Thứ Sáu) tại Đền Thánh.    

10:30        Thánh Lễ Cầu Hồn - Cầu cho những người có tên khắc trong Vườn Cầu Nguyện - tại Công Trường Nữ Vương Hòa Bình.   

12:00       Ngưng mọi sinh hoạt ồn ào.                                  

 

THỨ SÁU: 

04-08-2017 - NGÀY TÔN VINH THÁNH THỂ CHÚA

 

SÁNG

07:30       Thánh Lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa cầu cho Các Bệnh Nhân tại Lễ Đài.

08:00       Phong Trào Cursillo họp tại Hội Trường Nhà Dòng.

09:30       Bí Tích Hòa Giải tại Lễ Đài. (09:30AM-6:30PM).

10:00       Hội Thảo Thăng Tiến Gia Đình #1 tại Hội Trường CTTĐVN (Lm. Vũ Thế Toàn, SJ).

10:00       Hội Thảo Cho Các Gia Đình Trẻ #1 tại Hội Trường Nhà Dòng (Lm. Phạm Tĩnh, SDD).

10:00       Chương Trình Cho Giới Trẻ (Trung Học và Đại Học) tại Đồi Canvê  tới 3:00p.m. (Nhóm Christ's Vieteen). 

10:00       Chương Trình Cho Trẻ Em (5-12 tuổi) tại Đồi Canvê  tới 3:00p.m. (Nhóm Christ's Vieteen). 

10:30       Giờ Chầu Thánh Thể 1 tại Đền Thánh: Cầu cho Quí Khách Hành Hương.

12:00       Giờ Chầu Thánh Thể 2 tại Đền Thánh: Cầu cho Quí Khách Hành Hương.

12:00       Hội Thảo Thăng Tiến Cuộc Sống & Niềm Tin #1 tại Hội Trường CTTĐVN (Lm. Nguyễn Khắc Hy, PSS).

12:00       Hội Thảo về Đức Mẹ tại Hội Trường Nhà Dòng (Lm. Trương Thịnh Đạt, CRM).

 

        CHIỀU     

01:30       Thánh Lễ Hội Các Bà Mẹ Công Giáo tại Đền Thánh.

02:00       Hội Thảo Thăng Tiến Gia Đình #2 tại Hội Trường CTTĐVN (Lm. Vũ Thế Toàn, SJ).

02:00       Hội Thảo Linh Mục và Tu Sĩ tại Hội Trường Nhà Dòng (Lm. Nguyễn Khắc Hy, PSS, Sơ Việt Châu, OP).
         

03:00       Giờ Chầu Thánh Thể 3 tại Đền Thánh: Cầu cho Quí Khách Hành Hương.
            

03:00       Giờ Kính Lòng Thương Xót Chúa tại Lễ Đài.
            

04:30       Tổng Dượt Văn Nghệ tại Hội Trường Nhà Dòng.

07:00       Thánh Lễ Đại Trào Tôn Kính CTTĐ VN tại Lễ Đài. - Đức TGM George Lucas Chủ tế & Giảng thuyết 
         

09:00       Văn Nghệ Mừng Ngày Thánh Mẫu Lần Thứ 40 tại Lễ Đài.
10:00       Chầu Đền Tạ Thánh Thể (cho tới 6 giờ sáng Thứ Bảy) tại Đền Thánh.    
         

10:00       Phút Tâm Giao "Soul2Soul" tại Hội Trường CTTĐVN (Christ's Vieteen). 
         

12:00       Ngưng mọi sinh hoạt ồn ào.

 

THỨ BẢY:  05-08-2017 - NGÀY ĐỀN TẠ KHIẾT TÂM MẸ 
       

SÁNG
            

07:30       Thánh Lễ Kính Đức Mẹ La Vang - Cầu cho Linh Mục, Tu Sĩ & Ơn Gọi Tu Trì tại Lễ Đài. ĐC Kevin W. Vann Chủ tế

07:30        Thánh Lễ và Họp Gia Đình Tận Hiến Đồng Công tại Hội Trường Nhà Dòng.
         

09:00       Thánh Lễ của Đạo Binh Đức Mẹ tại Đền Thánh. 

09:30        Bí Tích Hòa Giải tại Lễ Đài. (09:30AM-4:30PM).
         

10:00        Hội Thảo Thăng Tiến Cuộc Sống & Niềm Tin #2 tại Hội Trường CTTĐVN (Lm. Nguyễn Khắc Hy, PSS).
         

10:00        Hội Thảo Cho Các Gia Đình Trẻ #2 tại Hội Trường Nhà Dòng (Lm. Phạm Tĩnh, SDD).
         

10:00       Chương Trình Cho Giới Trẻ (Thiếu Nhi Thánh Thể) tại Đồi Canvê  tới 3:00p.m. (Nhóm Christ's Vieteen). 
         

10:00       Chương Trình Cho Trẻ Em (5-12 tuổi) tại Đồi Canvê  tới 3:00p.m. (Nhóm Christ's Vieteen). 
         

10:30        Thánh Lễ - Thân Hữu Đồng Công tại Nhà Nguyện Tập Viện.
         

10:30        Thánh Lễ - Phong Trào Đền Tạ Trái Tim Đức Mẹ tại Đền Thánh.
         

12:00        Thánh Lễ - Thiếu Nhi Thánh Thể tại Đền Thánh. 
         

12:00        Hội Thảo Thăng Tiến Gia Đình #3 tại Hội Trường CTTĐVN (Lm. Vũ Thế Toàn, SJ).
         

12:00        ƠN GỌI 007 (cho sinh viên Trung Học và Đại Học) tại Hội Trường Nhà Dòng (do Các Linh Mục & Tu Sĩ). 
    

CHIỀU
         

01:30        Thánh Lễ  & Họp - Phong Trào Tông Đồ Fatima tại Đền Thánh. 
         

02:00        Hội Thảo Thăng Tiến Cuộc Sống & Niềm Tin #3 tại Hội Trường CTTĐVN (Lm. Nguyễn Khắc Hy, PSS).
         

02:00        Hội Thảo Cho Các Gia Đình Trẻ #3 tại Hội Trường Nhà Dòng (Lm. Phạm Tĩnh, SDD).
         

04:30        Cung Nghinh Thánh Tượng Mẹ Fatima - ĐC. Edward M. Rice Chủ sự 
         

06:00        Tổng Dợt Văn Nghệ tại Hội Trường Nhà Dòng.
         

08:00        Thánh Lễ Đại Trào Biệt Kính Khiết Tâm Mẹ Maria tại Lễ Đài. ĐC. John J. Leibrecht Chủ tế 

10:00        Văn Nghệ và Xổ Số NTM 2017 tại Lễ Đài.
         

10:00        Phút Tâm Giao "Soul2Soul" - tại Hội Trường CTTĐVN (Christ's Vieteen).
         

12:00        Ngưng mọi sinh hoạt ồn ào.

 

CHÚA NHẬT: 

06-08-2017 - BẾ MẠC NGÀY THÁNH MẪU LẦN THỨ 40

SÁNG

06:00       Hiệu báo thức.

07:00       Thánh Lễ  Đại Trào Bế Mạc NTM 2017 tại Lễ Đài. - ĐC Joseph R. Binzer Chủ tế & Giảng thuyết. 

***Loan báo Ngày Thánh Mẫu 2018.

    

Lưu ý những chữ viết tắt: 

NTM: Ngày Thánh Mẫu;  

HTCTTĐVN: Hội Trường Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.

 

  July 27, 2017

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

LIÊN KẾT WEB SITE

Các Giáo Phận

Giáo phận Bà Rịa
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Bắc Ninh
Giáo phận Bùi Chu
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Hải Phòng
Tổng Giáo phận Huế
Giáo phận Hưng Hóa
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Mỹ Tho
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Phan Thiết
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Phú Cường
Giáo phận Qui Nhơn
Giáo phận Thái Bình
Giáo phận Thanh Hóa
Tổng Giáo phận TP HCM
Giáo phận Vinh
Giáo phận Vĩnh Long
Giáo phận Xuân Lộc

Các Giáo Phận

Giáo phận Bà Rịa
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Bắc Ninh
Giáo phận Bùi Chu
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Hải Phòng
Tổng Giáo phận Huế
Giáo phận Hưng Hóa
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Mỹ Tho
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Phan Thiết
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Phú Cường
Giáo phận Qui Nhơn
Giáo phận Thái Bình
Giáo phận Thanh Hóa
Tổng Giáo phận TP HCM
Giáo phận Vinh
Giáo phận Vĩnh Long
Giáo phận Xuân Lộc
CÁC DÒNG TU 
Dòng Chúa Cứu Thế VN 
Dòng Đồng Công (Hoa Kỳ) 
Dòng Ngôi Lời 
Dòng Chúa Cứu Thế (Hoa Kỳ) 
Dòng Thánh Tâm Huế 
Dòng Lasan 
Tỉnh Dòng Đa Minh VN 
Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ 
Dòng Tên Việt Nam 
Dòng Phanxicô VN 
Giáo Hoàng Học Viện Piô X ( Đà Lạt ) 
Đại Chủng Viện Huế 
Đại Chủng Viện Vinh Thanh - GP Vinh 
Đại Chủng Viện Xuân Lộc 
Dòng Thánh Thể 
Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ 
Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm (Hoa Kỳ)
Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế 
Dòng Mến Thánh Giá LA (gốc Phát Diệm) 
Dòng Đức Mẹ Trinh Vương 
Dòng Anh Em Đức Mẹ Lên Trời 
Dòng Đaminh Tam Hiệp 
Dòng Don Bosco 
Tu đoàn Tông Đồ Giáo Sĩ Nhà Chúa 
Dòng Thừa Sai Đức Tin VN 
Liên hiệp bề trên thượng cấp VN 
Dòng Nữ Tử Thánh Phaolô 
Dòng Đồng Công (Việt Nam) 
Dòng Chúa Thánh Thần 
Dòng Thừa Sai Bác Ái Chúa Kitô 
Dòng Truyền Giáo Thánh Carôlô - Scalabrini 
Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế
Lời Chúa Hằng Ngày
Radio Công Giáo

 
Hằng Ngày

 


 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây