CHÚA GIÊSU THÚC ĐẨY NICÔĐÊMÔ ĐÓN NHẬN ƠN TÁI SINH BỞI THẦN KHÍ.

Thứ bảy - 17/04/2021 09:37
CHÚA GIÊSU THÚC ĐẨY NICÔĐÊMÔ ĐÓN NHẬN ƠN TÁI SINH BỞI THẦN KHÍ.
“Trong nhóm Pharisêu, có một người tên là Nicôđêmô, một thủ lãnh của người Do thái. Ông đến gặp Chúa Giêsu ban đêm. Ông nói với Ngài, “Thưa Thầy, chúng tôi biết: Thầy là một vị tôn sư được Thiên Chúa sai đến. Quả vậy, chẳng ai làm được những dấu lạ Thầy làm, nếu Thiên Chúa không ở cùng người ấy” (Gioan 3: 1-2)

 
Bước vào ánh sáng       
Trong nhóm Pharisêu, có một người tên là Nicôđêmô, một thủ lãnh của người Do thái. Ông đến gặp Chúa Giêsu ban đêm. Ông nói với Ngài, “Thưa Thầy, chúng tôi biết: Thầy là một vị tôn sư được Thiên Chúa sai đến. Quả vậy, chẳng ai làm được những dấu lạ Thầy làm, nếu Thiên Chúa không ở cùng người ấy” (Gioan 3: 1-2)
 
Nicôđêmô, một người Pharisêu và là một vị lãnh đạo của người Do Thái, được nhắc đến ba lần trong sách Tin Mừng của Thánh Gioan. Đoạn văn trên xuất hiện khi ông được đề cập lần đầu tiên. Lần thứ hai là khi ông nhắc Tòa Công Nghị rằng họ phải nghe Chúa Giêsu nói trước khi họ kết án Ngài, và lần thứ ba là khi Nicôđêmô giúp chôn cất Chúa Giêsu sau khi Ngài chết. Tin Mừng của Thánh Gioan mang tính rất biểu tượng. Thánh Gioan đặc biệt sử dụng hình ảnh ánh sáng và bóng tối. Ví dụ, khi Giuđa ra ngoài để đi phản bội Chúa Giêsu, Tin Mừng của Thánh Gioan ghi lại rằng “Lúc đó, trời đã tối” (Gioan 13: 30). Trong đoạn trên, Tin Mừng của Thánh Gioan ghi nhận rằng Nicôđêmô đến với Chúa Giêsu “vào ban đêm”.
 
Thánh Augustinô, khi bình luận về đoạn văn này, nói rằng Nicôđêmô đến với Chúa Giêsu “vào ban đêm” vì Nicôđêmô chưa được sinh lại hoàn toàn và do đó, chưa được sống hoàn toàn dưới ánh sáng của đức tin. Nhưng thực tế là Nicôđêmô đến gặp Chúa Giêsu và chất vấn Ngài khá lâu, điều đó cho thấy ông có một tia sáng đức tin và ông muốn đào sâu đức tin đó. Ông hy vọng rõ ràng Chúa Giêsu là Đấng Mêsia và tuyên bố Chúa Giêsu là “một vị tôn sư được Thiên Chúa sai đến” (Gioan 3: 2)
 
Từ thưở Hội Thánh sơ khai, trước khi việc thực hành phong thánh trở nên chính thức, Nicôđêmô đã được phong “thánh” trong Giáo hội Công giáo cũng như Chính thống giáo. Ông đặc biệt được tôn kính vì ông đã đứng lên chống lại các nhà lãnh đạo tôn giáo khác vào thời điểm đó để bảo vệ Chúa Giêsu và thể hiện sự ủng hộ đối với Ngài. Điều này cần sự can đảm. Ông bị chế giễu và có nguy cơ bị những người khác xa lánh. Nhưng Nicôđêmô biết Chúa Giêsu có điều gì đó đặc biệt, và ông đã kiên trì làm theo cảm thức đó.
 
Về nhiều mặt, Nicôđêmô là một tấm gương tuyệt vời cho chúng ta ngày nay trong thế giới hiện đại của chúng ta. Ngày càng nhiều, trong hầu hết các nền văn hóa thế tục, việc trở thành môn đồ của Chúa Giêsu bị coi thường. Điều này đặc biệt đúng nếu chúng ta chọn sống đức tin của mình một cách công khai và tin tất cả những gì Tin Mừng dạy bảo. Nhiều Kitô hữu nhận thấy rằng việc sống đức tin của họ một cách công khai, đặc biệt là trong môi trường làm việc, trường học và các cộng đồng dân cư khác, là một thách thức. Và giống như Nicôđêmô, nhiều người thấy dễ dàng hơn khi đến với Chúa Giêsu “vào ban đêm”, nghĩa là, một cách ẩn giấu. Và mặc dù Nicôđêmô bắt đầu bằng cách này, nhưng cuối cùng ông đã công khai bênh vực Chúa Giêsu trước sự chứng kiến ​​của những người Pharisêu, là những người, theo một số truyền thống, đã bắt bớ và thúc ép Nicôđêmô đi lưu đày.
 
Hôm nay, chúng ta hãy suy ngẫm về Thánh Nicôđêmô. Ông đã để cho tia sáng đức tin trong mình lớn lên khi lắng nghe Chúa Giêsu, đấu tranh với áp lực từ các đồng nghiệp của mình, nhưng cuối cùng công khai tuyên xưng đức tin của mình vào Chúa Kitô. Và mặc dù điều này làm tổn hại đến vị trí danh dự trần thế của ông trong Tòa Công Nghị và trong những người lãnh đạo trên trần thế, điều đó đã làm cho Nicôđêmô được vinh danh vĩnh viễn trên Thiên đàng. Chúng ta hãy suy ngẫm về lòng can đảm mà ông phải có để chống lại áp lực của những người bạn đồng liêu của mình bằng cách cho phép đức tin mà ông tìm thấy nơi Chúa Giêsu Kitô lớn lên và lấp đầy cuộc đời ông bằng ánh sáng của Sự Thật. Chúng ta hãy tìm cách noi gương người đàn ông tốt lành này và để cho chúng ta được truyền cảm hứng bởi lòng can đảm của ông để chúng ta cũng sẽ nhận được vinh quang vĩnh cửu giống như ông hiện đang vui hưởng trên Thiên đàng.
 
Lạy Chúa của ánh sáng và sự thật, Ngài bày tỏ chính mình cho những ai đến với Ngài bằng đức tin. Xin giúp con noi gương Thánh Nicôđêmô để mọi sự hoang mang và tăm tối sẽ bị ánh sáng chân lý của Ngài xua tan. Lạy Chúa, xin ban cho con ơn can đảm để theo Ngài và đặt lòng con vào tất cả những gì Ngài bày tỏ. Lạy Chúa, con tín thác nơi Ngài.
 
Một "Cú hích của Thiên Chúa"
Ông Nicôđêmô hỏi Người: "Làm sao những chuyện ấy có thể xảy ra được?" Chúa Giêsu đáp: "Ông là bậc thầy trong dân Ítraen, mà lại không biết những chuyện ấy! Thật, tôi bảo thật ông: chúng tôi nói những điều chúng tôi biết, chúng tôi làm chứng về những điều chúng tôi đã thấy, nhưng các ông không nhận lời chứng của chúng tôi” (Gioan 3: 9–11).
 
Như chúng ta đã suy niệm, Nicôđêmô là một trong những người Pharisêu duy nhất cuối cùng đã cải hóa, trở thành môn đệ của Chúa Giêsu, và ngày nay được coi là một vị thánh. Những người Pharisêu khác được ghi nhận là hoán cải sang Kitô giáo là Thánh Phaolô và ông Gamaliên: “Bấy giờ có một người Pharisêu tên là Gamaliên đứng lên giữa Thượng Hội Đồng; ông là một kinh sư được toàn dân kính trọng…Ông nói với Thượng Hội Đồng: hãy để mặc những người này. Cứ cho họ về, vì nếu ý định hay công việc này là do người phàm, tất sẽ bị phá huỷ; còn nếu quả thật là do Thiên Chúa, thì quý vị không thể nào phá huỷ được; không khéo quý vị lại thành những kẻ chống Thiên Chúa”. Họ tán thành ý kiến của ông” (Tông Đồ Công vụ 5; 34-39). Sách Tông Đồ Công vụ 15: 5 cũng chỉ ra rằng một số người Pharisêu khác cuối cùng cũng đã hoán cải: “Có những người thuộc phái Pharisêu đã trở thành tín hữu”.
 
Khi xem xét tổng thể nhiều cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và những người Pharisêu, thì rõ ràng là họ đã phản đối đối với Chúa Giêsu và sự dạy dỗ của Ngài rất nhiều. Họ liên tục tìm cách gài bẫy Ngài và tất nhiên, cuối cùng phải chịu trách nhiệm về cái chết của Ngài, cùng với các nhà lãnh đạo tôn giáo hàng đầu khác từ Tòa Công Nghị. Vì lý do đó, thật dễ hiểu rằng tất cả những người Pharisêu phải từ chối Chúa Giêsu. Mỗi người trong họ cảm thấy sức mạnh áp lực của bạn bè và hành động sao cho phù hợp với quan điểm chung là lên án Chúa Giêsu. Đây là bối cảnh của đoạn Kinh Thánh trên, trong đó Nicôđêmô chất vấn Chúa Giêsu. Đoạn này tiếp tục cuộc trò chuyện trong Tin Mừng được suy niệm ở trên, trong đó Chúa Giêsu nói rõ ràng với Nicôđêmô rằng con đường dẫn đến Thiên đàng là “được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên” (Gioan 3: 7). Nicôđêmô đặt câu hỏi làm thế nào một người có thể được sinh ra một lần nữa “Làm sao những chuyện ấy có thể xảy ra được?” (Gioan 3: 9), và sau đó Chúa Giêsu đưa ra lời chỉ trích rõ ràng này: “Ông là bậc thầy trong dân Ítraen, mà lại không biết những chuyện ấy!” (Gioan 3: 10)
 
Sẽ rất hữu ích nếu hiểu rằng lời chỉ trích của Chúa Giêsu không phải là sự lên án đối với Nicôđêmô. Nó không giống với giọng điệu của những câu nói bình thường của Ngài: “Khốn cho các ngươi, hỡi những người biệt phái! Hỡi những tiến sĩ luật, khốn cho các ngươi nữa!” (Luca 11: 42-46); đúng hơn, đó là một thách thức nhẹ nhàng nhưng rất trực tiếp đối với Nicôđêmô để dẫn ông từ vấn nạn của mình sang đức tin. Và đó là chìa khóa giải quyết vấn đề. Nicôđêmô không đến với Chúa Giêsu để gài bẫy và kết án Chúa như những người Pharisêu khác đã làm. Nicôđêmô đến vì ông phân vân. Và rất có thể, ông đã bối rối vì cảm thấy áp lực rất lớn từ những người Pharisêu đồng liêu của mình khi họ lên án Chúa Giêsu.
 
Hiểu được bối cảnh này không chỉ giúp chúng ta hiểu được tấm lòng tốt lành và sự can đảm của Nicôđêmô mà còn cả sự táo bạo đầy yêu thương của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu biết rằng Nicôđêmô đã cởi mở cõi lòng. Ngài biết rằng Ngài có thể chinh phục được Nicôđêmô. Nhưng Chúa Giêsu cũng biết rằng Nicôđêmô cần được thách thức một cách trực tiếp và kiên quyết. Ông ấy cần đôi chút “sự thúc đẩy thánh” để bước vào ân huệ đức tin. Tất nhiên, thách thức của Chúa Giêsu cuối cùng đã chinh phục được Nicôđêmô.
 
Hôm nay, chúng ta hãy suy ngẫm chúng ta cũng cần một “sự thúc đẩy thánh” từ Chúa của chúng ta, một cách nào đó. Chúng ta gặp áp lực trần tục nào trong cuộc sống? Bạn bè, hàng xóm, các thành viên trong gia đình hoặc đồng nghiệp có áp đặt lên chúng ta cách nào đó một áp lực giống như thế và trái ngược với đời sống thánh thiện đích thực không? Nếu vậy, chúng ta hãy suy ngẫm về lòng dũng cảm tột bậc của Nicôđêmô, của Thánh Phaolô và của Gamaliên. Hãy để chứng từ của họ truyền cảm hứng cho chúng ta và cho phép Chúa của chúng ta thách thức chúng ta ở nơi chúng ta cần nhất để chúng ta cũng sẽ nhận được “sự thúc đẩy thánh” mà chúng ta cần để trở thành một môn đệ trung thành hơn của Chúa Giêsu.
 
Lạy Chúa là tất cả sức mạnh của con, Ngài không dao động trong quyết tâm của Ngài khi thử thách con trong lĩnh vực mà con cần được thử thách nhất. Xin giúp con đón nhận những lời yêu thương quở trách dịu dàng của Ngài khi con yếu đuối để con có đủ can đảm và sức mạnh mà con cần để trở thành một tín hữu trung thành của Chúa. Lạy Chúa, xin ban cho con sự sáng suốt và hiểu biết, và giúp con vượt qua những áp lực lầm lạc của thế gian. Lạy Chúa, con tín thác vào Chúa.
 
Tóm lược Tin Mừng
Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.” (Gioan 3:16).
 
Chúa Giêsu tiếp tục cuộc trò chuyện với Nicôđêmô, người Pharisêu, là người rồi ra cũng hoán cải và được tôn kính như một trong những vị thánh sơ khởi của Hội Thánh. Chúng ta hãy nhớ lại rằng Chúa Giêsu đã thách thức Nicôđêmô như một cách để giúp ông đưa ra quyết định khó khăn, đó là từ chối ác ý của những người Pharisêu khác và trở thành môn đệ của Chúa. Đoạn văn về cuộc trò chuyện của Nicôđêmô với Chúa Giêsu thường được các anh chị em thừa sai trích dẫn như một bản tóm tắt của toàn bộ Tin Mừng. Và thực sự là như vậy.
 
Suốt chương ba của sách Tin Mừng theo Thánh Gioan, Chúa Giêsu dạy về ánh sáng và bóng tối, được sinh ra từ trên cao, sự gian ác, tội lỗi, sự lên án, Thần Khí và nhiều điều khác nữa. Nhưng bằng nhiều cách, tất cả những gì Chúa Giêsu đã dạy trong chương này và trong suốt sứ vụ công khai của Ngài có thể được tóm tắt trong lời tuyên bố ngắn gọn và trọng tâm này: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.” (Gioan 3:16). Lời dạy ngắn gọn này có thể được chia thành năm chân lý thiết yếu.
 
Thứ nhất, tình yêu của Chúa Cha dành cho nhân loại, và cụ thể là dành cho mỗi chúng ta, là một tình yêu sâu đậm đến mức không bao giờ chúng ta có thể hiểu hết được chiều sâu của tình yêu của Chúa.
 
Thứ hai, tình yêu thương mà Chúa Cha dành cho chúng ta đã buộc Ngài ban cho chúng ta món quà lớn nhất mà chúng ta có thể nhận được và lớn nhất mà Chúa Cha có thể ban tặng: đó là Người Con thần linh của Ngài. Món quà này phải được cầu nguyện và suy gẫmt nếu chúng ta muốn hiểu sâu sắc hơn về lòng quảng đại vô hạn của Chúa Cha.
 
Thứ ba, khi chúng ta cầu nguyện và ngày càng đào sâu sự hiểu biết của chúng ta về ân huệ đáng kinh ngạc này của Chúa Con, đáp trả thích hợp duy nhất của chúng ta là đức tin. Chúng ta phải "tin vào Ngài." Và niềm tin của chúng ta càng phải sâu sắc hơn khi sự hiểu biết của chúng ta ngày càng trở nên phong phú hơn.
 
Thứ tư, chúng ta phải nhận ra rằng cái chết đời đời luôn luôn có thể xảy ra. Chúng ta có thể "chết" đời đời. Nhận thức đó sẽ đem lại cho chúng ta cái nhìn rõ nét hơn về ân huệ của Chúa Con, ở đó chúng ta sẽ nhận ra rằng bổn phận đầu tiên của Chúa Con là cứu chúng ta khỏi bị xa cách Chúa Cha mãi mãi.
 
Cuối cùng, ân huệ của Chúa Con từ Chúa Cha không chỉ để cứu độ chúng ta mà còn kéo chúng ta lên những đỉnh cao của Thiên đàng. Đó là, chúng ta được ban cho "sự sống đời đời." Ân huệ vĩnh cửu này là vô hạn, quý giá, vinh quang và là sự thành toàn mãi mãi.
 
Hôm nay, chúng ta suy ngẫm về bản tóm lược này của toàn bộ Tin Mừng: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời”. Chúng ta nên đọc từng dòng một, cầu nguyện và tìm cách hiểu những chân lý đẹp đẽ và có sức biến đổi được Chúa Kitô mặc khải cho chúng ta trong cuộc trò chuyện thánh thiện với Nicôđêmô. Chúng ta cần cố gắng coi mình là Nicôđêmô, một người tốt lành đang cố gắng tìm hiểu Chúa Giêsu và những lời dạy của Ngài một cách rõ ràng hơn. Nếu chúng ta có thể lắng nghe những lời này của Chúa cùng với Nicôđêmô và chấp nhận chúng bằng đức tin sâu sắc, thì chúng ta cũng sẽ được hưởng vinh quang vĩnh cửu mà những lời này hứa ban.
 
Lạy Chúa vinh quang của con, Ngài đã đến với chúng con như một Ân Huệ lớn lao nhất từng được tưởng ra. Chúa là món quà từ Cha Trên Trời. Chúa đã được gửi đến vì yêu thương để cứu độ chúng con và lôi kéo chúng con vào trong vinh quang vĩnh cửu. Xin giúp con hiểu và hết lòng tin rằng Chúa là Đấng Hằng Hữu, và đón nhận Chúa như một Ân Huệ cứu độ đời đời. Lạy Chúa, con tín thác vào Chúa.
 
Phêrô Phạm Văn Trung chuyển ngữ, từ https://catholic-daily-reflections.com
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
LIÊN KẾT WEB SITE

Các Giáo Phận

Giáo phận Bà Rịa
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Bắc Ninh
Giáo phận Bùi Chu
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Hải Phòng
Tổng Giáo phận Huế
Giáo phận Hưng Hóa
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Mỹ Tho
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Phan Thiết
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Phú Cường
Giáo phận Qui Nhơn
Giáo phận Thái Bình
Giáo phận Thanh Hóa
Tổng Giáo phận TP HCM
Giáo phận Vinh
Giáo phận Vĩnh Long
Giáo phận Xuân Lộc

Các Giáo Phận

Giáo phận Bà Rịa
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Bắc Ninh
Giáo phận Bùi Chu
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Hải Phòng
Tổng Giáo phận Huế
Giáo phận Hưng Hóa
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Mỹ Tho
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Phan Thiết
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Phú Cường
Giáo phận Qui Nhơn
Giáo phận Thái Bình
Giáo phận Thanh Hóa
Tổng Giáo phận TP HCM
Giáo phận Vinh
Giáo phận Vĩnh Long
Giáo phận Xuân Lộc
CÁC DÒNG TU 
Dòng Chúa Cứu Thế VN 
Dòng Đồng Công (Hoa Kỳ) 
Dòng Ngôi Lời 
Dòng Chúa Cứu Thế (Hoa Kỳ) 
Dòng Thánh Tâm Huế 
Dòng Lasan 
Tỉnh Dòng Đa Minh VN 
Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ 
Dòng Tên Việt Nam 
Dòng Phanxicô VN 
Giáo Hoàng Học Viện Piô X ( Đà Lạt ) 
Đại Chủng Viện Huế 
Đại Chủng Viện Vinh Thanh - GP Vinh 
Đại Chủng Viện Xuân Lộc 
Dòng Thánh Thể 
Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ 
Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm (Hoa Kỳ)
Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế 
Dòng Mến Thánh Giá LA (gốc Phát Diệm) 
Dòng Đức Mẹ Trinh Vương 
Dòng Anh Em Đức Mẹ Lên Trời 
Dòng Đaminh Tam Hiệp 
Dòng Don Bosco 
Tu đoàn Tông Đồ Giáo Sĩ Nhà Chúa 
Dòng Thừa Sai Đức Tin VN 
Liên hiệp bề trên thượng cấp VN 
Dòng Nữ Tử Thánh Phaolô 
Dòng Đồng Công (Việt Nam) 
Dòng Chúa Thánh Thần 
Dòng Thừa Sai Bác Ái Chúa Kitô 
Dòng Truyền Giáo Thánh Carôlô - Scalabrini 
Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế
Lời Chúa Hằng Ngày
Radio Công Giáo

 
Hằng Ngày

 


 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây