Linh mục Trần Đình Long và việc bị cấm đặt tay chữa lành

Thứ năm - 15/08/2019 14:30
Linh mục Trần Đình Long và việc bị cấm đặt tay chữa lành
Việc cha Long bị giáo quyền Việt Nam cấm đặt tay chữa lành, cấm rảy nước thánh và ngay cả bị cấm việc cầu nguyện xin chữa lành cho mọi người, đã gây nhiều ý kiến trái chiều. Đại đa số những người đã đến Giáo điểm Tin Mừng, đã lắng nghe các bài giảng của cha Long, đều cho rằng cha Long bị hiểu lầm, bị chèn ép cấm đoán bởi giáo quyền một cách độc đoán, vị luật cứng nhắc, không thông tình hợp lý, không tìm hiểu kỷ lưởng những hoa quả tốt lành, ích lợi đem đến cho giáo dân và lương dân.
Linh mục Trần Đình Long và việc bị cấm đặt tay chữa lành, rẩy nước phép và thậm chí bị cấm cả cầu nguyện chữa lành
Việc cha Long bị giáo quyền Việt Nam cấm đặt tay chữa lành, cấm rảy nước thánh và ngay cả bị cấm việc cầu nguyện xin chữa lành cho mọi người, đã gây nhiều ý kiến trái chiều. Đại đa số những người đã đến Giáo điểm Tin Mừng, đã lắng nghe các bài giảng của cha Long, đều cho rằng cha Long bị hiểu lầm, bị chèn ép cấm đoán bởi giáo quyền một cách độc đoán, vị luật cứng nhắc, không thông tình hợp lý, không tìm hiểu kỷ lưởng những hoa quả tốt lành, ích lợi đem đến cho giáo dân và lương dân.
Tôi xin nói lên một số suy nghĩ của nhiều người mà tôi thu thập được:
1. Việc chữa lành bệnh nhân chính là lệnh truyền của Chúa Giêsu
Trong thánh kinh, Chúa Giêsu đã kèm theo việc rao giảng dạy dỗ của ngài bằng việc chữa lành. Tin Mừng theo Thánh Luca đã nói :
"Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai Tông đồ lại, ban cho các ông sức mạnh và quyền năng trên mọi ma quỷ và được chữa lành các bệnh tật. Đoạn Người sai các ông đi rao giảng nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. Các ông liền đi rảo khắp các làng mạc, rao giảng Tin Mừng, và chữa lành bệnh tật khắp nơi. (Lc 9, 1-6)
Và đoạn tiếp theo:
"Khi ấy, Chúa chọn thêm bảy mươi hai người nữa, và sai các ông cứ từng hai người đi trước Người, đến các thành và các nơi mà chính Người sẽ tới. “Khi vào thành nào mà người ta tiếp các con, các con hãy ăn những thức người ta dọn cho. Hãy chữa các bệnh nhân trong thành và nói với họ rằng : ‘Nước Thiên Chúa đã đến gần các ngươi’. (Lc 10, 1-9)
Như vậy Chúa Giêsu giao phó cho các môn đồ hai nhiệm vụ rõ ràng : rao giảng nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. Như ngài đã làm, và ngài muốn các môn đồ cũng làm như vậy. Nhiều người đặt câu hỏi vì sao giáo hội là những mục tử, mà không vâng theo mệnh lệnh Chúa truyền, đã vậy còn chèn ép, cấm cản việc cầu nguyện chữa lành.
Nhiều linh mục khi giảng về các đoạn Thánh kinh này đều thường nhấn mạnh theo ý như sau :  "Chúa Giêsu cho ta thấy truyền giáo là công việc của mọi người khi Người sai 72 môn đệ lên đường. Mười hai Tông đồ có tên tuổi rõ ràng. Đó là thành phần ưu tuyển. Đó là các Giám mục, Linh mục, Tu sĩ. Còn 72 môn đệ không có tên tuổi rõ ràng. Đó là một đám đông không xác định. Đó là tất cả mọi người giáo dân. Khi sai 72 môn đệ, Chúa Giêsu muốn huy động tất cả mọi người thuộc đủ mọi thành phần tham gia vào việc truyền giáo."
Và điều lạ lùng là đa số các ngài đều lướt qua mệnh lệnh thứ hai của Chúa, không nói đến việc các mục tử và "cả mọi người thuộc đủ mọi thành phần" tham gia vào việc chữa lành bệnh nhân.
Việc truyền giáo là rao giảng tin mừng cho những người ngoại đạo, không tôn giáo, hoặc thờ cúng ông bà, hoặc tôn giáo bạn, mà tôi xin phép gọi chung là lương dân, và ngay cả cho những giáo dân khô khan, nguội lạnh, mất đức tin, nhất là giới trẻ. Để rao giảng, chính Chúa Giêsu, và cũng như các môn đồ, đã gắn liền với việc chữa lành bệnh nhân. Vì Chúa không chỉ chữa lành bệnh tật thể xác, mà chữa lành cả về tâm linh và tâm lý, xua đuổi mọi sự dữ, bóng tối, sự sợ hãi, ám ảnh…để tạo môi trường cho ánh sáng, yêu thương và sự thật chiếm ngự người được chữa trị. Và nhờ bởi được chữa lành, hoặc qua các chứng từ chữa lành, mà người ta mới tin tưởng vào quyền năng và sự hiện diện của Thiên Chúa, để vững đức tin mà đi theo Chúa.
Chỉ truyền giáo mà không thực hiện lệnh truyền chữa lành bệnh nhân, giáo hội giống như người đi một chân, gặp nhiều khó khăn không những về việc truyền giáo cho lương dân, mà còn cả cho những người nguội lạnh.
Tình trạng bị chèn ép, cấm đoán của cha Trần Đình Long hiện nay thật giống như những gì đã trải nghiệm qua của linh mục người Canada, cha Elimiano Tardif (1928-1999). Tôi xin phép nêu ra một số điểm chính :
Trong sách "Chúa Giêsu đang sống hôm nay" của cha Elimiano Tardif, mà mọi người có thể tìm đọc ebook và nghe audiobook ở site web www.memaria.net và nhiều site công giáo khác, cha Tardif kể là trong quá trình hoạt động mục vụ, ngài đã từng chế riễu và ngăn cấm các phong trào giáo dân cầu nguyện chữa lành trong giáo xứ của ngài, cho tới khi ngài lâm bệnh nặng, nằm đau đớn trong bệnh viện, thì có 5 giáo dân thuộc nhóm Cầu Nguyện Chữa Lành đến xin phép cầu nguyện cho cha. Cha Tardif chấp nhận một cách gượng gạo, vì lịch sự hơn vì tin. Cha lúc ấy không thể nào tin được một lời cầu nguyện suông có thể mang lại sức khoẻ. 
Còn họ thì nói với cha đầy xác tín : « Chúng con làm những gì mà Phúc Âm đã nói : Nhân danh Ta, họ sẽ đặt tay trên bệnh nhân và bệnh nhân sẽ được chữa lành. Vì thế, chúng con sẽ cầu nguyện và Chúa sẽ chữa cha lành ». Rồi họ đặt tay trên cha và cầu nguyện. Và thật vậy, Chúa đã chữa lành cho ngài.
Cùng với việc được chữa lành, cha Tardif cũng được Chúa ban đặc sủng chữa lành và trọn cuộc đời còn lại, ngài đã dùng ơn này để rao giảng tin mừng và chữa lành bệnh nhân, dù ngài cũng gặp rất nhiều chế giễu, tấn công đến từ nhiều phía. Đức hồng y Lopez Rodriguez đã lập hồ sơ phong thánh cho cha Émilien Tardif ngày 15 juillet 2007.
Cha Tardif kể về sự thành công trong việc rao giảng mà áp dụng chữa lành bệnh nhân như Chúa Giêsu truyền dạy : Tại Pimentel ở Cộng Hòa Đôminicana, Nam Mỹ, buổi cầu nguyện chữa lành đầu tiên sau thánh lễ thu hút 200 người, buổi thứ hai 3000 người, rồi 7000 người, rồi 20000 người và chỉ đến buổi thứ năm là hơn 42000 người đến từ mọi miền đất nước.
Và cha Tardif không bao giờ cầu nguyện chữa lành mà không trước tiên rao giảng tin mừng.
2. Việc chữa lành bệnh nhân theo lệnh Chúa Giêsu là mê tín dị đoan ?
Cũng như cha Long, cha Tardif cũng đã bị chế giễu, tấn công. Cha kể lại:
"Đột nhiên, mọi sự tối sầm lại, mặt trời ẩn khuất đâu mất, cuồng phong, bão táp bắt đầu ào thổi dữ dội, nhưng tôi vẫn tin là Chúa đang ở với tôi. Ông Bộ Trưởng Y tế tố cáo trên truyền hình là : tôi đã lạm dụng sự ngu dốt của dân chúng, làm cho họ tưởng đã lành bệnh. Ông ta nói tôi là một tên lang băm, lừa gạt dân chúng. Ông hỏi tại sao tôi không đi làm như vậy ở một nước đang phát triển như Canada.
Kẻ khác tấn công, bảo tôi là người ngoại quốc nên không hiểu gì về dân chúng ở đây, các phép lạ và việc chữa bệnh này sẽ đưa dân chúng đến sự phù phép, mê tín. Tôi đã trả lời rằng :
- Chắc chắn là tôi không biết dân chúng bằng họ, nhưng tôi biết rõ Chúa Giêsu, và Ngài không bao giờ đem đến mê tín, dị đoan. Trái lại, khi Chúa hành động, Ngài luôn làm tốt mọi sự, chúng ta không phải sợ.
Đài phát thanh, báo chí, đài truyền hình tấn công tôi dữ dội… Chỉ sau mấy hôm, tôi đã thành tay phù thủy và tên lừa bịp, bởi tôi tin và rao truyền Chúa Giêsu đang sống, đang cứu thoát và đang chữa lành dân Ngài, mà người ta cho tôi là điên khùng, là cuồng tín, v.v…
Các tờ báo trước kia đã thán phục tôi, thì nay – sau 24 giờ đồng hồ – đã trở mặt chống lại tôi. Nhờ đó, tôi học biết được một điều: vinh quang mà thế gian ban tặng quả là mong manh, chóng tàn, và lo nghe ngóng dự luận người đời cũng là một việc điên rồ. Chỉ trong vòng mấy tiếng đồng hồ, mọi hào quang, vinh hiển đều bị quét sạch. Phần tôi, tôi tin cậy vào Chúa Giêsu – Đấng hôm qua, hôm nay, ngày mai và mãi mãi là một, không đổi thay. Vì tôi không bận tâm đến lời họ khen tụng tôi, nên khi bị chỉ trích, tôi cũng chẳng mảy may giao động. Lòng tôi thật sự an bình."
Thật vậy, dù không có trình độ thông thái thần học nhiều năm, các giáo dân đều biết rằng mê tín dị đoan là tin vào bói toán ma thuật, nghĩa là tin vào những thế lực của bóng tối, của sự dữ, của các tà thần và những ma thuật và tay sai của chúng. Ngược lại, tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa thể hiện qua việc đặt tay chữa lành, tin tưởng vào quyền năng giải thoát và chữa lành của Chúa là nguồn Ánh Sáng, Tình Yêu, Sự Sống và Sự Thật, thì không thể nào là mê tín dị đoan. Cha Tardif, cha Long, cũng như bất cứ người có đặc sũng chữa lành Chúa ban, đều chỉ là công cụ, là cái máng để nguồn mạch chữa lành của Chúa tuôn đổ trên người được cầu nguyện. Và chính các ngài đều luôn khẳng định như vậy, chứ không bao giờ nói rằng tự mình có khả năng chữa lành cho ai.
3. Đặt tay chữa lành nên bị cấm ?
Chúa Giêsu mệnh lệnh rõ ràng cho các môn đồ hai điều : rao giảng tin mừng và chữa lành bệnh nhân. Và Ngài luôn làm như vậy. Khi Ngài chữa lành bệnh nhân, Ngài thường chạm đến người bệnh, và người bệnh cũng được chữa lành khi được chạm đến Ngài, dù chỉ là gấu áo. Và Chúa Giêsu cũng ra lệnh như vậy trong Tin Mừng theo thánh Mác Cô :
"17 Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ.18 Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khỏe." (Mc:16:17-20)
Và các môn đồ của Chúa đều thường đặt tay cầu nguyện cho mọi người. Như trong Công Đồ Tông Vụ đã tường thuật như sau :
"Khi đến nơi, hai ông cầu nguyện cho họ, để họ nhận được Thánh Thần. Vì Thánh Thần chưa ngự xuống một ai trong nhóm họ: họ mới chỉ chịu phép rửa nhân danh Chúa Giê-su. Bấy giờ hai ông đặt tay trên họ, và họ nhận được Thánh Thần. "(Cv 8:15-17)
" Khi ông Phao-lô đặt tay trên họ, thì Thánh Thần ngự xuống trên họ, họ nói tiếng lạ và nói tiên tri." (Cv 19:6)
Vậy mà vài vị mục tử lý luận rằng vì có lúc Chúa Giêsu chữa lành mà không cần đụng chạm, như trường hợp các người phong cùi, người đại đội trưởng cầu cho người nô lệ của mình, người đàn bà cầu cho con gái mình bị quỷ ám, nên việc đặt tay cầu nguyện không cần thiết, thậm chí nên cấm đặt tay. Lý luận như vậy thật gượng ép, vì trong nhiều trường hợp không có đụng chạm nêu trên, bệnh nhân không có mặt tại chổ. Chúa Giêsu luôn ưu tiên việc đặt tay, như chỉ thị của ngài theo Tin mừng theo thánh Mác Cô, và các môn đồ tiên khởi cũng vậy.
4. Bệnh nhân được chữa lành là do tác động tâm lý kích động?
Cha Tardif kể : "Một số người tự xưng là tâm lý gia đến nói với tôi : những bệnh được chữa lành là do tác động của đám đông, hoặc do năng động cuồng loạn của tập thể ; vì thế, đó là điều rất bình thường, không có gì là phép lạ cả. Tôi đáp lại họ cách đơn giản :
- Thế là các ông rất bất công ; vì khi biết được cách chữa bệnh như vậy, mà các ông lại không tổ chức những cuộc tụ họp như thế mỗi buổi chiều, để chữa bệnh cho dân chúng trong xứ.
Những người khác cho chúng tôi thuộc loại duy cảm xúc. Tôi nói với họ là thuyết duy cảm xúc chỉ cố tìm cảm xúc vì cảm xúc ; còn chúng tôi, chúng tôi tìm Chúa. Điều này mới thật là cảm động ! Tìm thấy một kho tàng chôn giấu, là điều cảm động và hào hứng. Khi sự mừng rỡ tỏ hiện trên mặt một người, thì đó là dấu cho biết người đó đã tìm được kho báu."
Lúc khác, sau buổi cầu nguyện chữa lành ở sân vân động Montréal có 65.000 người tham dự, với sự hiện diện của Đức Hồng Y Roy, 6 giám mục và 920 linh mục, ông Thị Trưởng và có hơn 100 bệnh nhân ngồi trên xe lăn của họ, trong số đó có 12 người liệt bật đứng dậy bước đi, người ta phỏng vấn cha Tardif trên truyền hình : 
"- Ông có nghĩ rằng các việc chữa lành này là do động lực của đám đông, do cảm xúc, do tiếng hoan hô, vỗ tay của dân chúng không ? 
Cha Tardif đáp : 
"- Nếu như vậy, thì xin ông hãy cắt nghĩa cho tôi, tại sao ở bất cứ trận đấu banh nào, lại không hề thấy một người què  nào đứng dậy đi được, hay một người bệnh ung thư nào được lành, khi cả đấu trường bùng vỡ lên giữa những tiếng vỗ tay, hoan hô cuồng nhiệt chúc mừng cuộc thắng trận đấu ? 
Lời giải đáp duy nhất, đó  là Đức Giêsu đã sống lại, và Ngài đang sống giữa chúng ta. Đừng tìm câu giải thích nào khác, vì luôn luôn ta sẽ sai lạc."
5. Dân chúng đến không vì Chúa mà chỉ vì muốn được chữa lành?
Với cha Tardif, người khác đả kích sự « ấu trĩ » của dân chúng rằng : "- Đoàn lũ này chỉ đến vì tọc mạch và cũng vì các việc chữa bệnh."
Cha Tardif đáp : "- Không cần biết vì lý do nào mà họ đến ! Điều đáng quan tâm là họ đã có mặt, để chúng tôi rao giảng Phúc Âm. Chắc chắn là Giakêu không leo lên cây sung để lần hạt, nhưng chỉ do tọc mạch, « muốn thấy Chúa Giêsu »" (Lc 19,3).
6. Việc chữa lành bệnh nhân  làm hư cơ cấu mục vụ !
Những linh mục lân cận ganh với cha Tardif. Một số đề nghị Cha Giám Tỉnh Hội dòng của cha trục xuất cha ra khỏi xứ, vì theo họ nghĩ : với tất cả việc tào lao kia, cha sẽ phá hỏng mọi cơ cấu mục vụ. Cha Tardif trả lời :
"- Chúa Giêsu không đến để cứu cơ cấu mục vụ, nhưng để cứu dân Ngài, và đó là việc duy nhất mà Chúa đang làm giữa chúng ta."
Họ tố cáo rằng cha Tardif lôi cuốn giáo dân bỏ xứ đạo, nhưng cha có mời ai đâu, cha chỉ rao giảng Tin Mừng thôi.
Cha Long cũng gặp phải nhiều tố cáo và chống đối như vậy, khi mọi người kéo đến Giáo Điểm Tin Mừng quá đông, mà thực ra cha Long không hề lôi kéo. Cha chỉ đơn giản thực hành lời Chúa Giêsu dạy là rao giảng Lòng Thương Xót Chúa và đặt tay cầu nguyện chữa lành.
7. Phải chăng các việc chữa lành làm người ta quên mất giá trị của sự đau khổ ?
Cha Tardif trả lời bằng một việc xảy ra đời thường :
« Một hôm, phi cơ của tôi có sự chậm trễ và tôi đến chậm trong việc giảng tĩnh tâm. Đức Giám Mục tiếp đón tôi với vẻ sốt ruột, vì Ngài sắp phải đi có việc, và đã phải chờ đợi tôi để ra một vài chỉ thị cho tôi.
Thoạt tôi vừa có mặt, Ngài hầu như không kịp chào tôi, và Ngài nói cách nghiêm nghị : « Thưa Cha, sự đau khổ và bệnh tật cũng có phần trong chương trình Thiên Chúa, chúng ta không được đánh mất giá trị của đau khổ do bệnh tật gây nên. Tôi xin Cha vui lòng đừng tổ chức việc chữa lành trong buổi Thánh Lễ ». Rồi, nhìn đồng hồ, Ngài nói thêm : « Xin lỗi Cha vì tôi không ở lại dự bài giảng của Cha, ông nha sĩ đang đợi tôi từ nửa giờ rồi... »
Tôi chỉ đơn giản đáp lời rằng : « Thưa Đức Cha, thế thì bệnh đau răng của Đức Cha lại chẳng phải là một đau khổ có giá trị trước Thiên Chúa ư ? Vậy tại sao Đức Cha nhờ ông ấy chữa mà không nhờ Chúa Giêsu ? »
Cuối cùng, cho tôi hỏi một câu : Thế giới có thiếu đau khổ không ? Trong thế giới quá nhiều đau khổ này, chúng ta có cần phải thêm thập giá hay quyền lực của thập giá, để đem lại cho chúng ta tất cả hoa trái của công việc Cứu chuộc không ? Chúng ta không được quên lời tiên tri nói về Chúa Yêsu : « Chính các bệnh tật của chúng tôi, Ngài đã mang ; các đau khổ của chúng ta, Ngài đã vác... Và nhờ những vết hằn Ngài chịu, mà chúng tôi có phương được lành » (Ys 53.4-5).
7. Mọi người đừng nên đến xin được đặt tay chữa lành mà nên chấp nhận những bệnh tật và đau khổ để thông phần với Chúa ?
Làm được điều này, tôi nghĩ chỉ có các thánh. Yêu cầu giáo dân và các lương dân chấp nhận như vậy thật quá sức. Tôi đã đọc được một số bài tâm sự của một số giám mục và linh mục, các ngài nói khi còn khỏe, đến thăm các giáo dân bệnh nặng đau đớn, các ngài an ủi như vậy thật dễ dàng, nhưng khi chính các ngài vật vã đau đớn trên giường bệnh, các ngài mới nhớ lại và thật sự cảm thông khi thấy nhiều giáo dân mất đức tin khi đau bệnh lâu ngày mà không có nguồn hy vọng nào.
Trong số những người đến với cha Trần Đình Long để xin cầu nguyện được Chúa chữa lành, có rất nhiều người bị những bệnh tật kinh niên mà đã chữa chạy nhiều nơi, lâu ngày không hết bịnh, hoặc y khoa đã bó tay, bệnh viện đã trả về chờ chết. Một số khác, bệnh nặng phải được giải phẩu nhưng lại không có tiền, nên gia đình đành đem trở về. Những người nghiện ngập ma túy lâu năm không sao thoát khỏi, những người tuyệt vọng vì nợ nần chồng chất…Tất cả, trong nỗi khốn cùng thất vọng, đã chạy đến nơi Lòng Chúa Thương Xót nơi Giáo Điểm Tin Mừng, cầu xin được chữa lành và ơn lành. Một số đã được Chúa nhận lời qua việc đặt tay chữa lành của cha Long và sự cầu nguyện của cả cộng đoàn đông đảo. Đó là hy vọng cuối cùng của những người cùng đường.
Một người mẹ trẻ, nghèo khổ, nách đứa con khoảng 5 tuổi, bị bại não mà y khoa đã bó tay, đi mấy ngày đường đến Giáo Điểm Tin Mừng, để được cha Long đặt tay chữa lành như một hy vọng mong manh cuối cùng. Phép lạ đã xảy ra, đứa bé bại xụi toàn thân, oặt ẹo trên thân mẹ, khoảng 15 phút sau khi đã được đặt tay đã vùng dậy khỏi tay mẹ để tập bước đi. Người mẹ sửng sờ chỉ biết khóc. Ai là người sẽ đến thuyết phục người mẹ này là đúng hơn đừng xin chữa lành như vậy, mà nên chấp nhận bệnh liệt của con để cả mẹ lẫn con thông phần đau khổ với Chúa ? Một bà người ngoại đạo đau khổ hàng chục năm vì chứng nhức đầu kinh niên, được cha Long đặt tay một lần đã khỏi hẳn. Ai sẽ thuyết phục bà rằng việc cha Long bị cấm đặt tay chữa lành là tốt cho mọi người và sáng danh Chúa của Lòng Thương Xót ?
Có người nhận xét rằng có lẽ các giám mục ở nhà cao, mỗi bước lên xe hơi, có người đưa đón, đi thăm giáo xứ có người mang lọng che nắng, ăn uống đầy đủ dinh dưỡng,khi bệnh được nằm phòng sang, được nhiều thăm viếng, được sự chăm sóc y khoa tốt, nên không còn biết rằng có khá nhiều người bệnh nan y, đau đớn mà không có tiền chữa trị, chỉ còn trông cậy ở nơi Giáo Điểm Tin Mừng là hy vọng cuối cùng. Vậy mà nay niềm hy vọng này cũng bị các đức cha xóa đi qua việc rút cha Long về, không cho làm mục vụ Lòng Thương Xót Chúa nữa.
7. Các chứng nhân, chứng từ phải có sự xét nghiệm kỹ lưỡng ?
Một vị linh mục nói là cha Tardif thổi phồng quá trớn (khi kể lại nhiều chứng từ về việc Chúa chữa lành), trong khi cần phải làm chậm rãi hơn. Ông ta lý luận : "- Nếu cha kể cho tôi về một vài phép lạ, thì tôi có thể bắt đầu tin. Nhưng khổ nỗi, nhóm Canh Tân Đặc Sủng các người điên rồi, chỉ biết nói phép lạ với phép lạ…!"
Cha Tardif  trả lời : "- Chỉ vì cha chưa biết Chúa Giêsu thật sự là ai đó thôi !"
Linh mục ấy đáp : "- Có chứ ! Nhưng cứ xem ở Lộ Đức ! Tại đấy có một văn phòng xét nghiệm Y khoa, nghiên cứu các trường hợp được chữa lành, và người ta bảo là có rất ít trường hợp lành bệnh bởi phép lạ. Còn cha thì ngược lại… !"
Cha Tardif đáp : "- Nhưng, thưa cha, tiêu chuẩn đức tin của chúng ta không phải là văn phòng xét nghiệm Y khoa Lộ Đức, song là Phúc Âm ; mà Phúc Âm nói đến bao nhiêu là phép lạ. Thánh Marcô – vị Thánh Sử đầu hết trong 4 vị – đã thuật 18 phép lạ và chữa bệnh của Chúa Giêsu, trong 16 đoạn Phúc Âm. Nếu chúng ta bỏ những đoạn kể lại những dấu lạ và quyền năng."
Chúng ta cũng thấy kinh thánh kể ra rất nhiều phép lạ chữa lành bởi Chúa Giêsu, và bởi các thánh tông đồ, mà dĩ nhiên không có xét nghiệm kiểm chứng, điều này không phủ định các chứng từ ấy đều là sự thật. Cha Tardif cũng nêu ra trong sách của ngài rất nhiều chứng từ do người ta nói lại hoặc viết thư cho ngài. Và một số chứng từ đó đã được vài phóng viên các báo công giáo điều tra, và được xác nhận bởi các giám mục sở tại.
Ai cũng biết cha Long làm việc quần quật suốt ngày, còn không có đủ giờ ăn uống, ngủ nghỉ. Ngài rõ ràng không có thời gian, người và phương tiện cho việc điều tra kiểm chứng, mà Tòa giám mục thì có. Vậy nếu có thể, vì lợi ích chung, xin Tòa giám mục cho người thực hiện. Nhưng xin đừng cấm cản cách cứng nhắc vị Luật, vì Chúa đã nói là luật lệ là để phục vụ con người, và "Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế." (Mt 12:7). Hơn nữa, mỗi chứng từ là lời cảm tạ ngợi khen quyền năng và tình yêu của Chúa. "Họ mà làm thinh, thì sỏi đá cũng sẽ kêu lên !" (Lc 19:40)
8. Việc làm chứng sẽ khiến cho các nhân chứng khoe khoang được ơn, và do đó bị mất ơn trên nước trời ?
Đức Giáo Hoàng Phaolô VI nói :  « Thế giới này đã quá mệt mỏi vì phải nghe nhiều thầy, họ chỉ bị lôi cuốn bởi các chứng nhân ».
Cha Long đã mời gọi nhiều người lên làm chứng cho Chúa, điều này cũng bị một số chỉ trích là khoe khoang được ơn. Những người lý luận như vậy thật ra họ chẳng hề đến dự lễ ở Giáo Điểm Tin Mừng, cũng như chưa hề xem các vidéo Lòng Thương Xót Chúa. Những người lên làm chứng đa số đều rất chân thành, dù là giáo dân, lương dân hay tôn giáo bạn. Họ đã được ơn lành, và ao ước được lên làm chứng để chứng nhận quyền năng của Thiên Chúa tỏ ra trên họ hoặc người thân của họ, và lên tiếng ca ngợi và cảm tạ Chúa. Số người muốn làm chứng nhiều quá, cha Long không thể sắp xếp chọn lựa được, cha chỉ có thể mời một ít mỗi ngày. Đôi khi cũng có người cũng định nói về những công lao họ làm cho Chúa hoặc việc được thấy Chúa hoặc Đức Mẹ hiện ra với họ, nhưng cha Long đều khôn khéo cắt ngang, chỉ cho họ làm chứng cho Chúa qua những ơn lành họ đã nhận được. Cho nên, có thể kết luận là mỗi chứng từ ở Giáo Điểm Tin Mừng là những lời cao rao quyền năng Chúa, cảm tạ và ngợi khen Chúa. Chứng từ như vậy càng củng cố đức tin người nghe.
Phần kết
Cha Trần Đình Long xuất thân từ cha dòng, với lời khấn sống khó nghèo. Cha đến với Lòng Thương Xót Chúa một cách tình cờ, và qua việc một số giáo dân muốn ngài đặt tay cầu nguyện cho họ, ngài nhận ra Chúa đã ban cho ngài đặc sủng chữa lành. Từ đó Chúa Thánh Thần thúc đẩy ngài làm mục vụ Lòng Thương Xót Chúa một cách hăng say. Chúa đã mở miệng lưỡi cha Long để cha rao giảng Lòng Thương Xót Chúa một cách trôi chảy và động chạm đến trái tim mọi người. Và Chúa cũng mượn miệng cha Long để dạy dỗ con cái Chúa, dù công giáo hay ngoài công giáo.
Bởi Chúa Thánh Thần thúc đẩy, cha Long đã làm nhiều phương cách có thể để chữa lành cho mọi người về mặt tâm linh, tâm lý và thể xác ; như đứng mấy tiếng giờ ròng rã để đặt tay hàng ngày cho hàng ngàn người, rảy nước thánh cho mọi người ; làm phép nước uống để Chúa ban cho nước này là nguồn mạch chữa lành. Các buổi lễ của cha đều thể hiện sự tích cực, năng động của các giáo dân dự lễ, qua việc nhắc lại nhiều lần lời Chúa, sau khi ra về nhiều người còn nhớ rõ nội dung Lời Chúa.
Những việc này, thúc đẩy bởi Chúa Thánh Thần, là ngọn gió muốn thổi đi đâu thì thổi, đã đưa đẩy cha Long ít nhiều ra ngoài khuôn khổ. Và ngài bị nhiều chỉ trích, chống đối. Cha Long cũng nhiều lần tâm sự là nhiều lần ngài cũng muốn ngừng làm Lòng Thương Xót Chúa như thế, cũng như nhiều thân hữu đã khuyên ngài như vậy, để được yên thân nhàn nhã. Nhưng Chúa Thánh thần thúc dục quá mạnh, ơn chữa lành Chúa ban, cha Long không thể cất giấu không dùng, khi mà chạy đến với cha là bao nhiêu người đau khổ bệnh tật. Bởi vậy, dù bị mang tiếng là cứng đầu không vâng phục, bị chèn ép, loại trừ, chống đối mọi bề, bị vu khống đến từ cả báo chí thế tục, cha Long vẫn một lòng với Lòng Thương Xót Chúa, vì ngài chỉ vâng theo Chúa chứ không theo người đời.
Đức cha giám quản giáo phận Sài Gòn, bề trên quản lý cha Long, đã ra lệnh cấm cha Long đặt tay chữa lành và cấm cho người lên làm chứng cho Chúa, cha Long đã vâng lời thôi làm. Nhưng người đến Giáo Điểm Tin Mừng vẫn đông. Đức cha giám quản lại ra lệnh cấm rẩy nước phép để xin Chúa thanh tẩy và chữa lành, và cấm cả việc đọc các chứng từ, lại cấm cả việc lên tiếng cầu nguyện chữa lành cho mọi người, cha Long cũng xin vâng. Nhưng số người đến Giáo Điểm Tin Mừng cũng vẫn đông. Cuối cùng Đức cha giám quản ra lệnh cho cha Long không được làm Lòng Thương Xót Chúa ở Giáo Điểm Tin Mừng nữa, mà phải về trung tâm mục vụ làm nhiệm vụ khác, một cách khéo léo để nhốt cha Long và đặc sủng chữa lành vào lồng.
Các giáo dân, cũng như các lương dân và những người tôn giáo bạn đã đến Giáo Điểm Tin Mừng, những người đã theo dõi các vidéo hoặc nghe máy audio Lòng Thương Xót Chúa, đều nhận biết nơi cha Long một mục tử tận tụy, sống khó nghèo, bao nhiêu tiền nhận được đều san sẻ hết cho những người khuyết tật, bệnh tật, đói nghèo ở vùng sâu vùng xa. Họ đều nhận biết rằng: việc đặt tay chữa lành của cha Long, việc rảy nước thánh, các bài giảng Lòng Thương Xót Chúa đều mang tràn đầy thần khí và chứa nhiều chứng từ sống động về quyền năng của Chúa, đã đem lại sự chữa lành cho nhiều người, đã đánh động nhiều người khô khan nguội lạnh trở lại, và thu hút nhiều lương dân và tôn giáo bạn đến với Chúa.
Tuy nhiên, nhiều người cũng nhận xét là cha Long có điểm chưa đúng : là đưa vào trong mục vụ thánh lễ những việc không nằm trong quy định như gọi người lên làm chứng cho Chúa… Họ đề nghị cha Long nên theo cách làm của Canh Tân Đặc Sủng Thánh Linh Công Giáo, là đầu tiên tổ chức thánh lễ nghiêm trang, ngắn gọn theo đúng mục vụ, rồi sau kết lễ là buổi cầu nguyện chữa lành cho mọi người, bao gồm giảng dạy về Lòng Thương Xót Chúa, đặt tay chữa lành và mời gọi làm chứng cho Chúa.
Các thực hành Lòng Thương Xót Chúa của cha Long như đặt tay chữa lành, rẩy nước thánh và mời gọi làm chứng cho Chúa chỉ là một phần chính trong các thực hành của Canh Tân Đặc Sủng Công Giáo, được cử hành công khai và truyền bá trên internet. Vì mọi người biết rằng cũng như các bí tích, trong các thực hành như đặt tay, rẩy nước thánh, người thực hiện chỉ thực hành nghi thức, chính Chúa là Người ban phát ân huệ và sự chữa lành, và chính những người đón nhận đều tin chắc như vậy. Và bởi chính Chúa, Đấng Toàn Năng Hằng Sống, đứng sau những cữ hành đó, nên không ai có thể cho đó là mê tín dị đoan. Canh Tân Đặc Sủng Thánh Linh Công Giáo đã được các Đức Thánh Cha Phao Lô 2, Đức Thánh Cha Benedicto XVI, Đức Thánh Cha Phanxicô rất trân trọng và đề nghị các giám mục tạo điều kiện để phát huy.
Chúa nói : "Cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai." (Mt 7:16). Số đông giáo dân, lương dân và người tôn giáo bạn, những người đã biết đến Lòng Thương Xót Chúa nơi Giáo Điểm Tin Mừng, đều nhận thấy rất nhiều hoa quả tốt đẹp nơi các việc làm của cha Long, và tin tưởng có sự tác động mãnh liệt của Chúa Thánh Thần trong các bài giảng và đặt tay cầu nguyện chữa lành, rẩy nước thánh của cha Long. Rõ ràng các việc làm này đều có trong Canh Tân Đặc Sủng Công Giáo, được giáo hội hoàn vũ cho phép, và họ thật hoang mang, không hiểu ý định thật sự của Đức cha giám quản Sài Gòn khi ngăn cấm cha Long, và khắc khe hơn khi rút cha Long về, không cho ngài làm mục vụ Lòng Thương Xót Chúa.
Xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho giáo hội Việt Nam, để giáo hội luôn là giáo hội của người nghèo, để những người nghèo, cùng khổ, bệnh tật, thất vọng, khô khan, nguội lạnh, có được mục tử tận tụy như cha Long.
Xin Đức cha giám quản giáo phận Sài Gòn, cân nhắc việc cho phép cha Trần Đình Long làm trở lại mục vụ Lòng Thương Xót Chúa, và vì giáo điểm Nhà Bè quá chật, nhiều bất tiện, gây cho số đông người tham dự phải gặp cảnh màn trời chiếu đất dãi nắng dầm mưa, xin hãy cho cha Long đến một nơi rộng rãi hơn và đủ điều kiện hơn, để giáo dân và lương dân vác thánh giá nhẹ hơn khi tham dự các buổi cầu nguyện Lòng Thương Xót Chúa. Ước gì được vậy.
Bửu Cam
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 28 trong 6 đánh giá

Xếp hạng: 4.7 - 6 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
LIÊN KẾT WEB SITE

Các Giáo Phận

Giáo phận Bà Rịa
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Bắc Ninh
Giáo phận Bùi Chu
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Hải Phòng
Tổng Giáo phận Huế
Giáo phận Hưng Hóa
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Mỹ Tho
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Phan Thiết
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Phú Cường
Giáo phận Qui Nhơn
Giáo phận Thái Bình
Giáo phận Thanh Hóa
Tổng Giáo phận TP HCM
Giáo phận Vinh
Giáo phận Vĩnh Long
Giáo phận Xuân Lộc

Các Giáo Phận

Giáo phận Bà Rịa
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Bắc Ninh
Giáo phận Bùi Chu
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Hải Phòng
Tổng Giáo phận Huế
Giáo phận Hưng Hóa
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Mỹ Tho
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Phan Thiết
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Phú Cường
Giáo phận Qui Nhơn
Giáo phận Thái Bình
Giáo phận Thanh Hóa
Tổng Giáo phận TP HCM
Giáo phận Vinh
Giáo phận Vĩnh Long
Giáo phận Xuân Lộc
CÁC DÒNG TU 
Dòng Chúa Cứu Thế VN 
Dòng Đồng Công (Hoa Kỳ) 
Dòng Ngôi Lời 
Dòng Chúa Cứu Thế (Hoa Kỳ) 
Dòng Thánh Tâm Huế 
Dòng Lasan 
Tỉnh Dòng Đa Minh VN 
Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ 
Dòng Tên Việt Nam 
Dòng Phanxicô VN 
Giáo Hoàng Học Viện Piô X ( Đà Lạt ) 
Đại Chủng Viện Huế 
Đại Chủng Viện Vinh Thanh - GP Vinh 
Đại Chủng Viện Xuân Lộc 
Dòng Thánh Thể 
Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ 
Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm (Hoa Kỳ)
Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế 
Dòng Mến Thánh Giá LA (gốc Phát Diệm) 
Dòng Đức Mẹ Trinh Vương 
Dòng Anh Em Đức Mẹ Lên Trời 
Dòng Đaminh Tam Hiệp 
Dòng Don Bosco 
Tu đoàn Tông Đồ Giáo Sĩ Nhà Chúa 
Dòng Thừa Sai Đức Tin VN 
Liên hiệp bề trên thượng cấp VN 
Dòng Nữ Tử Thánh Phaolô 
Dòng Đồng Công (Việt Nam) 
Dòng Chúa Thánh Thần 
Dòng Thừa Sai Bác Ái Chúa Kitô 
Dòng Truyền Giáo Thánh Carôlô - Scalabrini 
Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế
Lời Chúa Hằng Ngày
Radio Công Giáo

 
Hằng Ngày

 


 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây